Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6985 d7fd 390
Reposted byflavourousunicornsforever
Piękne kobiety wierzą w swoją inteligencje, inteligentne kobiety nie wierzą w swoją urodę.
— Pablo Picasso
9149 4631 390
Reposted fromapm35 apm35 viaCamilla Camilla
Gdy byłem dzieckiem, matka mówiła mi: „Jeżeli będziesz żołnierzem, zostaniesz generałem. Jeśli będziesz mnichem, skończysz jako papież.” Chciałem być malarzem i zostałem Picassem.
— Pablo Picasso
Tego świata, co jest teraz zrozumieć się nie da. Ale żyć jakoś trzeba..
— Ranczo
Reposted byCamillapareidolieawakencoookiemonsteeerpinkdress
Życie jest za krótkie, aby przejmować się opinią innych ludzi.
— Wyszperane
7443 69e5 390
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation viaCamilla Camilla
- Czemu jesteś taki smutny, Kłapouniu? - zapytał Puchatek. - Przecież nic się nie stało.
- No właśnie, NIC, najwyższa pora, żeby stało się COŚ.
— Puchatkowe mądrości
Reposted fromnotforgetme notforgetme viagalawaygirl galawaygirl
Prawda o prawdzie jest taka... że rani. Więc kłamiemy.
— Chirurdzy (Grey's Anatomy)
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viaCamilla Camilla
Wszystko miało zacząć się jutro.
Od jutra świat miał być dobry. Jutro miałam postanowić, zmienić, zobaczyć. Jutro miał być lepszy dzień.
Nigdy dzisiaj.
— Katarzyna Grochola
Reposted fromunr-eal unr-eal viaCamilla Camilla
1883 2318 390
Reposted fromcampbells-tomato campbells-tomato viaCamilla Camilla
Czasami mamy ochotę zniknąć, ale tak naprawdę chcemy, żeby ktoś nas odnalazł.
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viaCamilla Camilla
Następnej nocy przyszła nadzieja - sadystyczna pani, która podaje ci wodę, gdy umierasz z pragnienia, po to tylko, by ją odsunąć, kiedy wyciągniesz rękę.
— Mojry
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viagalawaygirl galawaygirl

Wybacz, ale dzisiaj jestem nie do wyjścia. Dziś nie wyglądam, nieczynna jestem, chyba też trochę nie żyje. Może jutro.

Reposted byCamillaunreasonableAnQpartyhard
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl